Economic

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar: nivelul de acoperire va fi majorat până la 200 000 lei

Parlamentul Republicii Moldova a examinat și a aprobat hotărârea privind Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB) pentru 2023, an care a marcat unul dintre cele mai importante momente în istoria FGDSB: racordarea la prevederile cadrului normativ european și la cele mai bune practici internaționale. Potrivit raportului, un moment crucial în activitatea FGDSB a fost intrarea în vigoare în octombrie, anul trecut, a legii cu privire la garantarea depozitelor în bănci, datorită căreia astăzi protejarea intereselor deponenților este mult mai consolidată.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a noii legi, nivelul de acoperire a depozitelor bancare s-a majorat de la 50 000 de lei la 100 000 de lei, iar începând cu 1 ianuarie 2025, plafonul de garantare va atinge cifra de 200 de mii de lei.

La sfârșitul anului 2023, resursele fondurilor administrate de către FGDSB totalizau circa 1,7 miliarde de lei și nu au fost înregistrate situații care să necesite intervenția FGDSB prin plata de compensații sau finanțarea unor măsuri de rezoluție.

Printre activitățile cu impact pozitiv semnificativ ale FGDSB în 2023 se numără: demararea activităților privind crearea ulterioară a unui sistem informațional digital de raportare lunară de către bănci asupra depozitelor înregistrate, procesul de rebranding menit să contribuie la îmbunătățirea imaginii instituționale a Fondului și să sporească încrederea populației în sistemul bancar din Republica Moldova, precum și colaborarea cu reprezentanții Băncii Mondiale în ceea ce privește consolidarea capacității de plată, eficientizarea politicii de finanțare și investiții, implementarea metodologiilor de evaluare a riscurilor în cadrul sistemului bancar, dar și în activitatea operațională a FGDSB.

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în scopul de a garanta depozitele constituite în bănci, a proteja interesele deponenților și a contribui la stabilitatea sistemului financiar din Republica Moldova. FGDSB administrează Fondul de acoperire a depozitelor bancare care garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în toate instituțiile membre. În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB garantează compensarea acestora fiecărui deponent în limita nivelului de acoperire. La formarea mijloacelor Fondului sunt admise și obligate să participe toate băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei.

Carolina Străjescu

Carolina Străjescu

Autor

Citește mai mult